arrowcastello-fullIcons_1ecology-leaf-searchecology-leaf-searchAsset 2fallbygdenshero-iconkvibilleLink Iconlogo-with-cheese-blacklogo-with-cheese-whiteplay-buttonquoteecology-leaf-searchTriangle

Ostens historia runtom i världen

Ostens historia runtom i världen
Ostproduktionen är äldre än mänsklighetens nedskrivna historia. Överallt i världen finns sägner och berättelser om att osten kom just från den regionen, så det är svårt att avgöra exakt vem som har rätt. De första ostarna var med all sannolikhet ett misstag (tur ju), där mjölk lagrades i fårmagar för att transporteras, varpå mjölken reagerade med magsäckarnas enzym (löpe) och blev ost. Istället för att slänga den “dåliga” mjölken, smakade de på den och insåg att det var rätt nice.

Det finns inga hårda bevis på exakt varifrån osten kommer. Man har hittat skärvor av krukor och urnor med bilder på vad man tror föreställer ystande personer så gamla som 6000 år före Kristus. Det tidigaste exakta beviset på osttillverkning kommer från Kujawy i Polen från år 5500 före Kristus. Från början tror forskare att ost helt enkelt var ett sätt att bevara mjölk, genom att salta och pressa mjölk som började surna. När man sen lagrade den pressade mjölken i får och komagar och insåg att ostmassan fick bättre form och smak, började man även lägga till löpe i tillverkningen.

Även i Egypten har man hittat bevis på osttillverkning, i form av gravristningar och målningar från 2000 år före Kristus. Ostarna från den tiden var salta och sura, och påminde i texturen om dagens cottage cheese och fetaost.

Ost i grekiska mytologin

Redan de gamla grekerna gillade ost. Enligt den grekiska mytologin var det guden Aristaeus som uppfann osten, vilket vi idag kanske inte helt håller med om. I Homerus Odysséen beskrivs hur cykloperna lagrade får- och getmjölk och även ost.

Osttillverkningen må ha varit känd i Europa redan i de tidiga sägnerna i den grekiska mytologin, men blev mer sofistikerad och ansedd som en marknadsvara under Romarriket. I Rom köpte adelsmännen gärna in ostar från andra länder för att bjuda sina gäster på, och imponera med sin raffinerade smak, när de hade galej.

Vi börjar få en lite tydligare bild av ostens tillverkning och spridning under den senare delen av Medeltiden. Cheddar omskrivs så tidigt som 1500, Parmesan nämns första gången 1597, Gouda år 1697 och Camembert  år 1791.

Asien och Amerika

Orientalisk och amerikansk ost var i princip obefintliga innan européerna spred sin kultur genom sina handelsmän. Även om ost länge inte var en del av det etniska köket i dessa delar av världen blev de väldigt populära som livsmedel på grund av den européeiska imperialismen, och har idag en given plats på matborden där.

Den första fabriken för industriell produktion av ost öppnade i Schweiz år 1815. Men det var i USA som storskalig produktion fick fart på riktigt, tack vare mjölkbonden Jesse Williams från Rome, New York. Williams började göra ost på löpande band och använde mjölk från granngårdarna.

Fabrikstillverkad ost och världskrig

I början av 1900-talet började forskare att producera rena bakteriekulturer. Tack vare dessa kunde ostarna standardiseras – ostarna smakade likadant och såg alltid likadana ut – vilket i sin tur underlättade massproduktion. De massproducerade ostarna var billigare, vilket innebär att fattigare personer plötsligt kunde äta ost. Under Andra Världskriget blev det vanligare med fabrikstillverkad ost än traditionellt tillverkad, på grund av ransonering, och det är en trend som håller i sig än idag.

parmeggiano_webb