arrowcastello-fullIcons_1ecology-leaf-searchecology-leaf-searchAsset 2fallbygdenshero-iconkvibilleLink Iconlogo-with-cheese-blacklogo-with-cheese-whiteplay-buttonquoteecology-leaf-searchTriangle

Vår integritetspolicy

Arla Foods AB, PO BOX 4083, 169 04 Solna (”Arla Foods”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla Foods, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på alskadeost.se och falbygdensost.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har frågor rörande Arla Foods behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktvägar i punkt 6.

Policyn berör följande ämnen:

1.Behandling av personuppgifter
2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
3. Lagringsperiod
4. Dina rättigheter
5. Rätt att invända
6. Utöva dina rättigheter
7. Ändringar i denna integritetspolicy

1. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:


Hantering av köp från vår webbshop
När du beställer produkter från vår webbshop måste du ange namn, adress, e-postadress, tele-fonnummer, betalningsinformation och produkterna du önskar beställa. Detta för att vi ska kunna hantera din order och leverera produkterna till dig (GDPR art 6(1)(b)).

För att kunna hantera betalningen behöver vi dela dina betalningsuppgifter med våra samarbetsparters för betalningslösningar. För att kunna fullgöra din leverans behöver vi dela ditt namn och adress med de transportföretag vi samarbetar med (GDPR art 6(1)(b)).

Utskick av nyhetsbrev.
Om du registrerar dig för att ta emot vårt nyhetsbrev och erbjudanden från oss kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress, övriga frivilliga kontaktuppgifter) för att skicka relevant och riktad marknadsföring.
Behandlingen baseras på ditt samtycke (GDPR art. 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.


Deltagande i tävlingar
Om du deltar i tävlingar anordnade av oss kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor, etc.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren (GDPR art. 6(1)(b)).
Beroende på tävling och pris kan vi komma att dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med tävlingsprisleverantörer och transportföretag (GDPR art. 6(1)(b).
Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket (GDPR art. 6(1)(c)).

För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via alskadeost.se eller falbygdensost.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.).

Om du kontaktar oss kommer vi att registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.). Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).

Hantering av kundkonto på falbygdensost.se för dig som sparar dina uppgifter på webbplatsen. På vår webbplats och i ostbutikens checkout kan du ange din e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. (GDPR art. 6(1)(b). Baserat på dina klick i inloggat läge kommer vår webbplats lära känna dig bättre och baserat på detta föreslå innehåll som vi tror att du är intresserad av.

Marknadsföring.
Vi använder cookies för att ge dig marknadsföring och föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredjepartssajter (retargeting). Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och vårt företag. Läs mer om vår cookie-policy här

Vi använder också sociala medier-plattformars verktyg för att marknadsföra våra produkter (t.ex. Facebook Custom Audience). För det ändamålet kan vi komma att uppge krypterade e-postadresser som vi erhållit från dig (t. ex. när du registrerat dig för nyhetsbrev eller köp något från vår webbshop) till sociala medier-plattformarna, så att de kan visa marknadsförda inlägg i ditt flöde. Utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (GDPR art. 6(1)(f)).

Evenemang
Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av oss kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande, bekräfta din anmälan samt komma i kontakt med dig vid eventuella förändringar (GDPR art. 6(1)(b)).

Förbättra vår webbplats
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet, för att spåra trafik till vår webbplats och för att optimera innehåll på sidorna. Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att för-bättra vår webbplats. Läs mer om vår cookie-policy här.

Interaktion med oss på sociala medier-plattformar.
Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetsmeddelandet på sådana sociala medier-plattformar.

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
Vi utlämnar dina personuppgifter enligt ovan. I tillägg till det gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter

Somliga personuppgiftsbiträden och underbiträden kan vara belägna utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller EU-US Privacy Shield när tillämpligt.

3. Lagringsperiod
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, och för att uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive bokföringslagstiftning i de länder vi är verksamma.

4. Dina rättigheter
Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

5. Rätt att invända
Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter baserad på våra berättigade intressen (GDPR art. 6(1)(f)). I så fall avslutar vi behandlingen, om inte en fortsättning är möjlig för att våra berättigade intressen upphäver ditt intresse, eller om vi inte behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

6. Utöva dina rättigheter
Som beskrivet i avsnitt 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter. Skicka din begäran till oss med hjälp av vårt digitala formulär om du vill utöva dessa rättigheter. Du hittar det här.

7. Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1.4, november 2019

Varukorg

Totalt
Gå till utcheckning Gå till produkter Fortsätt handla