arrowcastello-fullIcons_1fallbygdenshero-iconkvibilleLink Iconlogo-with-cheese-blacklogo-with-cheese-whiteplay-buttonquoteTriangle

Vår integritetspolicy

Integritetspolicy för Älskadeost.se

Arla Foods AB (”Arla”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av vår webbplats på www.älskadeost.se

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Arlas behandling av dina personuppgifter ska du kontakta oss på (dataprivacy@arlafoods.com).

Denna policy berör följande ämnen:

 1. Kategorier av personuppgifter och ändamål
 2. Utlämnande och överföring av personuppgifter
 3. Lagringsperiod
 4. Dina rättigheter
 5. Kontakt
 6. Ändringar i denna Integritetspolicy
 7. Kategorier av personuppgifter och ändamål
  1. Vi samlar in och behandlar följande typer av personuppgifter om dig:
 • Beteendedata baserat på användning av webbplats
 • IP-adress
 • Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:
 • Profilering i syfte att skicka riktade reklam/annonser (GDPR art. 6(1)(a) 

När vi samlar in personuppgifter direkt från dig för det ändamål som anges ovan, tillhandahåller du personuppgifterna för att använda våra digitala tjänster. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter till oss. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifterna är att du inte kan utnyttja tjänsterna ovan. 

Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i behandling som skett före återkallandet.

På denna webbplats används cookies för att samla teknisk information för statistiska ändamål av icke-personlig karaktär. Vänligen hitta vår cookie policy här.

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

2.1 Att överföra personuppgifter till personuppgiftsbiträden.

Vi överför personuppgifter till våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer och marknadsföringsbyråer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter. 

3. Lagringsperiod

3.1 Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål. Prenumerationer på nyhetsbrevs lagras tills de avslutas av användaren.

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.  

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen. 

5. Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Du kan kontakta oss på dataprivacy@arlafoods.com

Adressuppgifter: 

Arla Foods AB      

Lindhagensgatan 126, 105 46

Stockholm

Sverige

6. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Version 1.1, 2018-05-22