arrowcastello-fullIcons_1ecology-leaf-searchecology-leaf-searchAsset 2fallbygdenshero-iconkvibilleLink Iconlogo-with-cheese-blacklogo-with-cheese-whiteplay-buttonquoteecology-leaf-searchTriangle

Köpvillkor

Till butiken

ALLMÄNT

 

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt), samt Konsumentköplagen som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller även om du har avtalat om något annat.

 

För företag inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. När du registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också vår integritetspolicy om hur vi lagrar och använder dina uppgifter.

 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

BESTÄLLNING

 

Om du är under 18 år måste du ha målsmans dvs. förälders tillstånd för att lägga en beställning. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falska ordrar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

MERVÄRDESKATT

 

Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.

 

LEVERANSBETINGELSER

 

Frakt ingår i priset om inte annat anges i utcheckningen. Leveranstid: Beställningar som lagts senast söndag 24.00 levereras normalt följande tisdag eller onsdag, den exakta leveransdagen beror på leveransadress. Se vidare om postnummer nedan. 

 

Du får ett spårningsnummer i orderbekräftelsen från oss, och med hjälp av det kan du följa din beställning. Du får också ett SMS när dina varor är levererade. 

 

Alla varor med köpknapp i webbutiken finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma.

 

Önskar du beställa annan likvärdig vara är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under "Avbeställning").

 

Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

 

Leveranssätt: Varor skickas normalt med DHL eller DBS Schenker och lämnas vid din dörr. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Det inkluderar eventuell portkod, antal trappor, lägenhetsnr etc om det behövs för att leveransen ska kunna utföras. Leverans sker endast inom Sverige och för att hålla kylkedjan undantar vi vissa postnummer från leverans. 

 

Vid frågor om leveransen, kontaktar du vår distributör Falbygdens Osteria på 0515-717 237, mån-fre kl 13-16 eller e-post webbhandel@falbygdensosteria.se

 

ÄNDRING AV LAGD ORDER

 

Du kan göra ändringar i din order fram till dess att ordern har effektuerats. Med effektuering menas att leveransen har packats och/eller faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en order när ordern har effektuerats. Självfallet kan ordern, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras.

 

AVBESTÄLLNING

 

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse om det från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att ordern har effektuerats, dvs om leveransen har packats och/eller faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

 

För avbeställning kontaktar du vår distributör Falbygdens Osteria på 0515-71 72 37, mån-fre kl 13-16 eller e-post webbhandel@falbygdensosteria.se

 

ÅNGERRÄTT

 

Livsmedel omfattas inte av ångerrätten och du kan därför inte ångra ditt köp.

 

REKLAMATIONER OCH ÅTERKÖP I VISSA FALL

 

Du måste reklamera en felaktig vara eller leverans till oss i skälig tid. Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

 

ÅTERBETALNING

 

Om dina ostar är dåliga eller skadade försöker vi i första hand ersätta dig med nya produkter. Om detta inte är möjligt kommer vi att göra en återbetalning via Klarna. I vissa fall kan vi stoppa en faktura innan den förfaller till betalning, men du måste då få det bekräftat av oss i mail. För alla frågor om reklamation, hör av dig till Falbygdens Osteria på på 0515-717 237, mån-fre kl 13-16 eller e-post webbhandel@falbygdensosteria.se. Ange namn, och kontaktuppgifter och ordernumret du fick i samband med ditt köp på Falbygdens Ost.

 

ERSÄTTNINGSVAROR

 

Vi förbehåller oss rätten att vid behov byta ut varor mot en likvärdig produkt.

 

INFORMATION OCH BILDER

 

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

 

FORCE MAJEURE

 

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

 

Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

TVIST

 

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

Klarnas betalningsalternativ:
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 

Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

 

Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

 

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

 

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

 

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

 

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

 

 

Falbygdens Ost

Arla Foods AB
PO BOX 4083
169 04 Solna

Org.nr 556579-4400

Till butiken